Een kat komt als je ze roept, tenzij ze wat beters te doen heeft - Alfred Adler

Oogontsteking

Oogontstekeing bij katten

oogontstekingBij een oogontsteking bedoelt men meestal conjunctivitis. Oogontsteking is een ontsteking van het bindvlies of de conjunctiva van het oog. De oorzaak is meestal een lokale prikkeling van bijvoorbeeld een voorwerp of stofje in het oog, waarop bacteriën en schimmels zich kunnen nestelen. Diepere letsels kunnen beschadiging van de cornea veroorzaken, met mogelijk oogulcers tot gevolg.
Bij katten komt ook vaak een ontsteking voor in de oogbol, meestal na beschadiging door vechten. Er ontstaat dan een infectie van het oog. Dit kan ernstige gevolgen hebben.

Symtomen

De symptomen van oogontsteking zijn roodheid, gezwollenheid, jeuk of pijn, verhoogde traanafscheiding en etterige ogen. Schade aan het hoornvlies kan pijnlijke en moeilijk helende wonden met zich meebrengen. Bij infectie van het oog, kan het oog erg zwellen en is pijnlijk. In erge gevallen zal het oog gevuld worden met etter en kan het oog permanent blind worden.

Diagnose

De diagnose kan gesteld worden met een simpel oogonderzoek. De dierenarts zal nakijken of er geen diepere letsels in het oog  zijn en of er geen stofjes of kleine voorwerpen in het oog zitten.

Behandeling

Meestal volstaan oogdruppels met antibiotica voor de behandeling van ongecompliceerde conjunctivitis.